Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení II/386 V. Bítýška, most 386-005 přes Svratku (nátěr zábradlí a říms)
Odesílatel Gabriela Valentová
Organizace odesílatele Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje [IČO: 70932581]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.07.2022 13:30:37
Předmět Výzva

Vážení,
tímto Vás vyzýváme k podání nabídky v zadávacím řízení veřejné zakázky na stavební práce. Děkujeme za spolupráci. Gabriela Valentová, referent od. veřejných zakázek