Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení III/39914 Tulešice, most 39914-3 – STUDIE
Odesílatel Eva Nováková
Organizace odesílatele Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje [IČO: 70932581]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.11.2022 08:19:45
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení ZD č.1


Přílohy
- VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.1.pdf (38.37 KB)