Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Holmiový laser II.
Odesílatel Lenka Krejčiříková
Organizace odesílatele Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace [IČO: 00226912]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.12.2022 18:49:06
Předmět Výzva

Dobrý den,

v příloze Vám zasílám výzvu a zadávací dokumentaci včetně příloh.
Lhůta pro podání nabídky je 9.1.2023 v 10:00hod.


Přílohy
- V__zva.pdf (239.02 KB)
- Zad__vac___dokumentace_holmiov___laser_II.pdf (324.77 KB)
- p____loha___.1_-_technick___specifikace.docx (75.57 KB)
- p____loha___.2_kryc___list_nab__dky.xlsx (63.36 KB)
- p____loha___.3_-___estn___prohl____en__.docx (38.60 KB)
- p____loha___.4_-_obchodn___podm__nky.docx (78.00 KB)