Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Podlahové krytiny na rok 2023
Odesílatel Lenka Krejčiříková
Organizace odesílatele Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace [IČO: 00226912]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.01.2023 07:45:15
Předmět Výzva

Dobrý den,
v příloze Vám zasílám výzvu a zadávací dokumentaci včetně příloha na VZMR "Podlahové krytiny na rok 2023".
Lhůta pro podání nabídky končí dne 23.01.2023 v 11:00 hod.


Přílohy
- ZD_podlahové krytiny.pdf (450.27 KB)
- Příloha č. 1_Krycí list.xls (81.00 KB)
- Příloha č. 2_Rámcová smlouva o dílo.docx (34.96 KB)
- Příloha č. 3_Min. technické požadavky.xlsx (14.68 KB)
- Příloha č. 4_Čestné prohlášení ke kvalifikaci.doc (55.50 KB)