Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení III/3844 STARÁ DÁLNICE, ÚSEK VESELKA – KŘIŽ. ŽEBĚTÍNSKÁ, KOHOUTOVICKÁ
Odesílatel Gabriela Valentová
Organizace odesílatele Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje [IČO: 70932581]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.03.2023 08:57:27
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení ZD č. 2


Přílohy
- vysvětlení ZD 2.pdf (47.30 KB)
- příloha ZD 5_soupis prací.zip (310.39 KB)