Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Výměna svítidel v DPS Černá Hora
Odesílatel Ondřej Steinbauer
Organizace odesílatele Advien tender s.r.o. [IČO: 29315719]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.11.2023 14:48:30
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 1

Vážená paní / Vážený pane,
na základě zmocnění zadavatele - Domov pro seniory Černá Hora, příspěvková organizace, Zámecká 1, 679 21, Černá Hora, IČO: 00380458 - Vám poskytujeme vysvětlení/doplnění zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem: „Výměna svítidel v DPS Černá Hora“.


Přílohy
- Vysvetleni_zmena_ZD_1.pdf (117.97 KB)