Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodávka osobních automobilů pro rok 2024 - část E
Odesílatel Petra Košťálová
Organizace odesílatele Jihomoravský kraj [IČO: 70888337]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.11.2023 13:22:47
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Výzva

Vážení,
v příloze vám zasíláme Výzvu k podání nabídek na podlimitní veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem "Dodávka osobních automobilů pro rok 2024", a to v rámci její části E. Zadávací podmínky veřejné zakázky jsou dostupné na profilu zadavatele.

S pozdravem

Mgr. Petra Košťálová
odbor kancelář ředitele
oddělení právní
vedoucí oddělení


Přílohy
- 00_vyzva_VZ_dodavka_automobilu_2024 (2).pdf (371.23 KB)