Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Přístavba k budově A Střední školy Brno, Charbulova, p.o. - vybavení interiéru
Odesílatel Lenka Ingrová
Organizace odesílatele Jihomoravský kraj [IČO: 70888337]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.12.2023 15:31:08
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. I

viz příloha


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. I přístavba Charbulova_interiér.pdf (183.41 KB)


Spisová služba zaregistrovat do spisové služby neregistrovat do spisové služby