Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Nákup elektromobilu - opakované řízení
Odesílatel Dana Megová
Organizace odesílatele Jihomoravská agentura pro veřejné inovace JINAG, spolek [IČO: 65338090]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.01.2024 15:50:08
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážení dodavatelé,
dovoluji si Vás vyzvat k podání nabídky na veřejnou zakázku Nákup elektromobilu - opakované řízení.
S pozdravem,
Mgr. Dana Megová, právník


Přílohy
- VÝZVA k podání nabídky elektromobil_JINAG_04012024.pdf (238.20 KB)
- Návrh kupní smlouvy_elektromobil_JINAG_04012024.doc (141.50 KB)
- ČP k vyloučení střetu zájmů.docx (40.39 KB)
- ČP ve vztahu k ruským běloruským subjektům.docx (44.31 KB)