Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zhotovení stavby Koncertní sál, Konzervatoř Brno II
Odesílatel Jakub Váňa
Organizace odesílatele Jihomoravský kraj [IČO: 70888337]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.08.2018 14:21:49
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace


Přílohy
- Vysvětlení ZD 2.pdf (187.39 KB)