Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě v rámci IDS JMK - části oblastí Brněnsko, Boskovicko a Jihovýchod
Odesílatel Jan Tejkal
Organizace odesílatele Jihomoravský kraj [IČO: 70888337]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.10.2018 19:39:31
Předmět Vysvětlení ZD č. 1

Vysvětlení ZD č. 1


Přílohy
- 00 Vysvětlení ZD č. 1_signed.zip (964.68 KB)