Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Výroba a instalace odpočívek a informačních tabulí na soutoku řek Moravy a Dyje
Odesílatel Jana Mičkalová
Organizace odesílatele Jihomoravský kraj [IČO: 70888337]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.12.2018 12:01:27
Předmět Výzva

dovolujeme si zaslat výzvu na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem „Výroba a instalace odpočívek a informačních tabulí na soutoku řek Moravy a Dyje“.


Přílohy
- Vyzva_VZ_odpocivky_infotabule.pdf (180.16 KB)