Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení VZ 28-18 Pracovnělékařské služby III
Odesílatel Magdaléna Sedláková
Organizace odesílatele Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace [IČO: 00346292]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.12.2018 10:17:11
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vážení uchazeči,
lhůta pro podání nabídek byla prodloužena, viz příloha.


Přílohy
- DI.pdf (133.98 KB)