Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Demolice budovy bez čp/če na pozemku p.č.st. 876 v k.ú. Ivančice
Odesílatel Marta Špalková
Organizace odesílatele Mateřská škola a základní škola Ivančice, příspěvková organizace [IČO: 70840661]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.06.2019 21:01:12
Předmět Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky


Přílohy
- výzva k podání nabídky_sign.pdf (249.88 KB)