Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení II/361 Bojanovice
Odesílatel Martina Křivánková
Organizace odesílatele Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje [IČO: 70932581]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.07.2019 07:00:45
Předmět Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku " II/361 Bojanovice"

Vážení,
tímto Vás vyzýváme k podání nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku na stavební práce. Zadávací podmínky jsou uveřejněny na profilu zadavatele.
S pozdravem Martina Křivánková, vedoucí právního oddělení
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k.