Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení II/386 Kuřim, 1. etapa
Odesílatel Richard Staňo
Organizace odesílatele Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje [IČO: 70932581]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.08.2019 10:03:57
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel z vlastního podnětu mění čl. VII. odst. 4 Přílohy č. 1 ZD – návrh textu smlouvy o dílo. viz. příloha


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č.1 .pdf (289.19 KB)
- Příloha č. 1 ZD - Smlouva o dílo - V1.docx (55.54 KB)