Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Kovářská výzdoba zámku – dokončení
Odesílatel Jan Drochytka
Organizace odesílatele Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace [IČO: 00089613]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.10.2019 09:48:09
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace

Vážení,

uveřejňujeme vysvětlení zadávací dokumentace a přikládáme aktuální Přílohu č. 5 - Výkaz výměr.

S pozdravem

Mgr. Jan Drochytka


Přílohy
- JM_191_RMM_Vysvetleni_ZD_I_191002_sign.pdf (243.68 KB)
- JM_191_RMM_0.05_Priloha_5_Vykaz-vymer_191002_AKTUALNI.xlsx (17.20 KB)