Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi – Cyklostezka umístěná při sil. I/52 na straně střední nádrže vodního díla Nové Mlýny
Odesílatel Jakub Váňa
Organizace odesílatele Jihomoravský kraj [IČO: 70888337]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.03.2020 10:51:14
Číslo jednací ve SpSl JMK 47297/2020
Předmět Výzva k podání nabídky

Viz příloha


Přílohy
- Výzva k podání nabídky.pdf (248.47 KB)