Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Výkon činnosti technického dozoru stavebníka – Cyklostezka umístěná při sil. I/52 na straně střední nádrže vodního díla Nové Mlýny
Odesílatel Jakub Váňa
Organizace odesílatele Jihomoravský kraj [IČO: 70888337]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.03.2020 10:58:10
Číslo jednací ve SpSl JMK 47301/2020
Předmět Výzva k podání nabídky

Viz příloha


Přílohy
- Výzva k podání nabídky.pdf (265.19 KB)