Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Diagnostiky vozovek (+ PAU) pro zpracování PD II.
Odesílatel Gabriela Valentová
Organizace odesílatele Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje [IČO: 70932581]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.05.2020 08:28:35
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení ZD č. 1


Přílohy
- vysvětlení ZD č. 1.pdf (36.26 KB)
- Příloha č. 1 ZD - smlouva o dílo_3 část.docx (28.24 KB)