Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení III/37915-Bílovice n.S., Lesní škola Jezírko
Odesílatel Gabriela Valentová
Organizace odesílatele Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje [IČO: 70932581]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.09.2020 09:57:32
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 1.pdf (500.01 KB)
- Příloha č. 1 ZD nová- Smlouva o dílo.DOCX (83.29 KB)
- Př.3_soupis prací po vysvětlení.zip (314.83 KB)