Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Malířské služby rok 2021
Odesílatel Lenka Krejčiříková
Organizace odesílatele Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace [IČO: 00226912]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.12.2020 12:01:51
Předmět Výzva

Dobrý den,

v příloze Vám zasílám výzvu a zadávací dokumentaci veřejné zakázky včetně příloh.

Lhůta pro podání nabídky končí dne 18.12.2020 ve 13:00 hod.


Přílohy
- Výzva a ZD.pdf (132.50 KB)
- Př. č. 1_Krycí list nabídky.xlsx (17.03 KB)
- Př č. 2_Návrh Rámcové smlouvy o dílo upravená.docx (32.20 KB)