Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Výběr autobusových dopravců – provizorium od 1.5.2021 – část č. 1
Odesílatel Zdeněk Jarolím
Organizace odesílatele Jihomoravský kraj [IČO: 70888337]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.02.2021 16:01:30
Číslo jednací ve SpSl JMK 29206/2021
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vážení,

v příloze této zprávy Vám zasíláme Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 spolu s jeho přílohou – upraveným zněním návrhu smlouvy o věřených službách (obchodních podmínek).

S pozdravem

Mgr. Zdeněk Jarolím
odbor dopravy
oddělení veřejné osobní dopravy
referent veřejné osobní dopravy
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno
telefon: 54165 1437
e-mail: jarolim.zdenek@jmk.cz
web: www.jmk.cz


Přílohy
- vysvetleni_ZD_01_VZ01_001.pdf (159.75 KB)
- vysvetleni_ZD_01_Navrh smlouvy.doc (388.50 KB)