Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Výměna oken v budově Žerotínovo náměstí 3, Brno a rekonstrukce světlíků na střeše budovy Žerotínovo náměstí 3, Brno
Odesílatel Jakub Váňa
Organizace odesílatele Jihomoravský kraj [IČO: 70888337]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.03.2021 14:12:41
Číslo jednací ve SpSl JMK 36402/2021
Předmět Změna kontaktní osoby zadavatele

Na straně zadavatele došlo ke změně kontaktní osoby pro průběh zadávacího řízení. Nový kontakt je:

Mgr. Jakub Váňa
e-mail: vana.jakub@jmk.cz
telefon: 541 651 244