Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Řešení havarijního stavu vody a sociálních zařízení - II.etapa
Odesílatel Ivana Čermáková
Organizace odesílatele Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice, příspěvková organizace [IČO: 66596769]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.03.2021 14:46:21
Předmět Výzva k podání nabídky

Dobrý den,
zadavatel předmětné veřejné zakázky vás vyzývá k předložení nabídky.
S pozdravem Ing. Ladislav Křemeček


Přílohy
- Výzva k podání nabídky a zadávací podmínky_sign.pdf (225.90 KB)