Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodávka 2 ks sanitních vozidel
Odesílatel Lenka Krejčiříková
Organizace odesílatele Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace [IČO: 00226912]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.03.2021 11:15:07
Předmět Výzva

Dobrý den,
dovolujeme si Vám v příloze zaslat výzvu k podání nabídek na výše uvedenou veřejnou zakázku.


Přílohy
- Výzva a ZD.pdf (391.22 KB)
- Příloha č. 1 ZD_Krycí list nabídky.xls (98.00 KB)
- Příloha č. 2 ZD_Specifikace a technické požadavky.pdf (197.83 KB)
- Příloha č. 3 ZD_Návrh smlouvy.docx (45.94 KB)