Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Výkon činnosti TDS při provádění stavby „Domov pro seniory Sokolnice – humanizace pobytových služeb“
Odesílatel Petra Vančurová
Organizace odesílatele Jihomoravský kraj [IČO: 70888337]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.04.2021 16:21:37
Číslo jednací ve SpSl JMK 62738/2021
Předmět Výzva

Dobrý den,

zasíláme Vám výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku Výkon činnosti TDS při provádění stavby „Domov pro seniory Sokolnice – humanizace pobytových služeb“. Zadávací dokumentace včetně příloh je dostupná na profilu zadavatele.


Přílohy
- DPS Sokolnice - TDS - Výzva k podání nabídky.pdf (262.35 KB)