Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zajištění dodávky pneumatik na osobní a dodávková vozidla v roce 2021
Odesílatel Richard Staňo
Organizace odesílatele Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje [IČO: 70932581]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.04.2021 08:01:46
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Přílohou posíláme vysvětlení zadávací dokumentace č. 1, včetně opravené přílohy č. 3 Zadávací dokumentace


Přílohy
- vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 .pdf (226.85 KB)
- Příloha č. 3 ZD - Technická specifikace_po vysvětlení .xlsx (15.49 KB)