Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Ochranné osobní pracovní prostředky
Odesílatel Ondřej Válka
Organizace odesílatele Střední škola André Citroëna Boskovice, příspěvková organizace [IČO: 00056324]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.06.2021 11:36:59
Předmět Výzva

Sdělujeme Vám, že Vaše firma byla vybrána k předložení cenové nabídky na dodávku shora uvedeného plnění.
Prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK Vám nabízíme technickou specifikaci vč. zadávacích podmínek a sdělujeme, že s ohledem na lhůtu realizace byl stanoven termín předání nabídek zadavateli nejpozději do 18. 6. 2021 do 10:45 hod., písemnou formou na adresu školy.

Věříme, že naši výzvu přijmete a cenovou nabídku předložíte, za což Vám předem děkujeme.