Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Akreditované měření hluku v CHVePS na silnicích II.tříd na území Jihomoravského kraje pro rok 2021
Odesílatel Gabriela Valentová
Organizace odesílatele Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje [IČO: 70932581]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.06.2021 09:08:09
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1


Přílohy
- vysvětlení ZD.pdf (41.71 KB)