Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení II/152 Želešice průtah, 1. stavba
Odesílatel Lukáš Pruška
Organizace odesílatele LAWYA tender, s.r.o. [IČO: 03584607]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.07.2021 08:12:43
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel dne 30. 6. 2021, tj. ve lhůtě podle § 98 ZZVZ, uveřejnil na profilu zadavatele pod hlavičkou veřejné zakázky „II/152 Želešice průtah, 1. stavba“ vysvětlení zadávací dokumentace č. I, jehož obsahem bylo vysvětlení zadávací dokumentace na základě žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace (text žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace a vysvětlení zadávací dokumentace vizte přílohu). Na úvodní straně tohoto vysvětlení zadávací dokumentace byly administrativním pochybením uvedeny identifikační údaje jiné veřejné zakázky.
Zadavatel pro vyloučení jakýchkoli pochybností uvádí, že vysvětlení zadávací dokumentace č. I uveřejněné dne 30. 6. 2021 na profilu zadavatele pod hlavičkou veřejné zakázky „II/152 Želešice průtah, 1. stavba“ se vztahuje k této veřejné zakázce, tj. „II/152 Želešice průtah, 1. stavba“, nikoli k veřejné zakázce „II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st.“, jak bylo chybně uvedeno v identifikačních údajích na úvodní straně vysvětlení zadávací dokumentace č. I.
Zadavatel v příloze uvádí celé znění vysvětlení zadávací dokumentace č. I tak, jak bylo uveřejněno na profilu, a jak je platné pro zpracování nabídek na veřejnou zakázku „II/152 Želešice průtah, 1. stavba“.


Za Správu a údržbu silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizaci kraje
PMA tender s.r.o., smluvní zástupce zadavatele
Mgr. Lukáš Pruška


Přílohy
- Vysvetleni_zadavaci_dokumentace_c_1_oprava_uvodni_strany_text.pdf (300.53 KB)