Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení II/152 Želešice průtah, 1. stavba
Odesílatel Lukáš Pruška
Organizace odesílatele LAWYA tender, s.r.o. [IČO: 03584607]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.07.2021 16:34:44
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 3

viz přílohy


Přílohy
- Vysvetleni_zadavaci_dokumentace_c_3_signed.pdf (1.07 MB)
- Vysvetleni_zadavaci_dokumentace_c_3_priloha_c_1_situace_delky_obrubniku.pdf (1.24 MB)
- Vysvetleni_zadavaci_dokumentace_c_3_priloha_c_2_soupis_praci_k_210708.zip (771.55 KB)