Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Autoservis vozidel rychlé záchranné pomoci, ZZS JMK v Brně Černovicích
Odesílatel Dita Ohnoutková
Organizace odesílatele Jihomoravský kraj [IČO: 70888337]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.07.2021 09:59:25
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace VII

Vysvětlení zadávací dokumentace - viz příloha


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 7 Autoservis Černovice.pdf (171.89 KB)
- 01 Stavba SDaP_korekce 15.7.2021.XLSX (1.10 MB)