Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Autoservis vozidel rychlé záchranné pomoci, ZZS JMK v Brně Černovicích
Odesílatel Dita Ohnoutková
Organizace odesílatele Jihomoravský kraj [IČO: 70888337]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.07.2021 10:16:37
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace XIV, XV, XVI a XVII

Vysvětlení zadávací dokumentace - viz příloha


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 14, 15, 16 a 17 Autoservis Černovice.pdf (218.57 KB)
- Aktualizovaný soupis dod. a prací 28.7.2021.zip (1.39 MB)