Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Autoservis vozidel rychlé záchranné pomoci, ZZS JMK v Brně Černovicích
Odesílatel Dita Ohnoutková
Organizace odesílatele Jihomoravský kraj [IČO: 70888337]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.07.2021 13:16:38
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace XVIII

Vysvětlení zadávací dokumentace - viz příloha


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 18 Autoservis Černovice.pdf (148.60 KB)
- Soupis dodávek a prací 30.7.2021.zip (1.38 MB)