Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Měřící přístroje a pomůcky do fyziky
Odesílatel Alena Svanovská
Organizace odesílatele Gymnázium Boskovice, příspěvková organizace [IČO: 62073109]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.08.2021 14:11:01
Předmět Výzva

Vážení,
vyzýváme Vás k podání nabídky.


Přílohy
- JM_071_Gymn_Boskovice_vybavení fyziky_0.00_Vyzva_210803_sign.pdf (314.06 KB)