Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodávka OOPP pro zaměstnance SÚS JMK v období 2021-2023
Odesílatel Richard Staňo
Organizace odesílatele Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje [IČO: 70932581]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.08.2021 15:30:37
Předmět Výzva

Vážení,
touto cestou Vám posílám zadávací dokumentaci k VZ „Dodávka OOPP pro zaměstnance SÚS JMK v období 2021-2023“. Detailní zadávací podmínky jsou k dispozici na https://zakazky.krajbezkorupce.cz/vz00024003. Zdvořile Vás žádáme o předložení nabídky.


Přílohy
- Zadávací dokumentace.pdf (340.09 KB)