Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka OOPP pro zaměstnance SÚS JMK v období 2021-2023
Odesílatel Gabriela Valentová
Organizace odesílatele Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje [IČO: 70932581]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.08.2021 14:05:34
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení ZD č. 1


Přílohy
- vysvětlení ZD č. 1.pdf (30.69 KB)