Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka OOPP pro zaměstnance SÚS JMK v období 2021-2023
Odesílatel Gabriela Valentová
Organizace odesílatele Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje [IČO: 70932581]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.08.2021 08:01:09
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení ZD č. 2


Přílohy
- vysvětlení ZD č. 2.pdf (26.31 KB)