Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka OOPP pro zaměstnance SÚS JMK v období 2021-2023
Odesílatel Richard Staňo
Organizace odesílatele Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje [IČO: 70932581]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.08.2021 09:02:28
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení ZD č. 3


Přílohy
- vysvětlení ZD č. 3.pdf (129.19 KB)