Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení III/37440 Vavřinec - Sloup
Odesílatel Eva Nováková
Organizace odesílatele Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje [IČO: 70932581]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.09.2021 13:33:42
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Přikládáme přílohu ZD č.3 SOD


Přílohy
- Příloha č.3 ZD - SOD.docx (45.23 KB)