Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodávka silničních svodidel včetně příslušenství v roce 2021
Odesílatel Gabriela Valentová
Organizace odesílatele Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje [IČO: 70932581]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.09.2021 08:20:05
Předmět Výzva

Výzva k podání nabídky


Přílohy
- Výzva k předložení nabídek .pdf (429.93 KB)