Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení III/4135 Mor. Krumlov - křiž. II/396
Odesílatel Gabriela Valentová
Organizace odesílatele Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje [IČO: 70932581]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.09.2021 12:55:45
Předmět Výzva

Výzva k předložení nabídky k zakázce III/4135 Mor. Krumlov - křiž. II/396