Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Svoz a likvidace odpadů
Odesílatel Michaela Hýblerová
Organizace odesílatele Nemocnice Hustopeče, příspěvková organizace [IČO: 04212029]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.01.2022 14:33:42
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace - Čestné prohlášení

Na základě dotazu: "Stačí podepsané Čestné prohlášení o prokázání základní způsobilosti dodavatele nebo chcete podepsat i čestné prohlášení statutárního orgánu dodavatele?" zadavatel sděluje, že trvá na podepsání a doložení k nabídce přiloženého ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ (příloha č. 4), tak jak je uvedeno ve Výzvě.
Děkuji
Michaela Hýblerová