Registr smluv

zpět na volbu kritérií
Název Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění dodávky práv k softwarovým produktům Uzavřeno 15.05.2017 15.05.2017 13:00
Provedení zásahů ke zlepšení přírodního a krajinného prostředí ve 3 zvláště chráněných územích – přírodní rezervace Slanisko Novosedly a přírodní památky Rudlické kopce, Studánkový vrch Uzavřeno 15.05.2017 15.05.2017 12:00
Smlouva o dílo č. 052017 Uzavřeno 15.05.2017 15.05.2017 12:00
Myčka průchozí, změkčovač vody, nářezový stroj Uzavřeno 15.05.2017 15.05.2017 10:00
Nákup automobilu Uzavřeno 15.05.2017 15.05.2017 10:00
Nákup 3ks infuzních pump Uzavřeno 15.05.2017 15.05.2017 10:00
Zajištění odborné exkurze - veletrh SILMO Uzavřeno 15.05.2017 15.05.2017 10:00
Nože sekaček Uzavřeno 15.05.2017 15.05.2017 00:00
Zajištění poskytování právních služeb Uzavřeno 15.05.2017 15.05.2017 00:00
grafický návrh divadelního setu a interakcí ve formě divadel Uzavřeno 14.05.2017 14.05.2017 18:00
Provedení entomologického průzkumu na území evropsky významné lokality Soutok – Podluží, a to se zaměřením na saproxylické druhy hmyzu ve vytipovaných dílčích lokalitách tohoto území Uzavřeno 12.05.2017 12.05.2017 17:00
Smlouva o dílo č. 70-17_Safe Trees Uzavřeno 12.05.2017 12.05.2017 13:00
Náhrada a údržba tabulového označení zvláště chráněných území v kategoriích přírodní rezervace a přírodní památka a náhrada a údržba pruhového označení hranic zvláště chráněných území v kategoriích přírodní rezervace a přírodní památka Uzavřeno 12.05.2017 12.05.2017 12:00
Provedení zásahů ke zlepšení přírodního a krajinného prostředí ve zvláště chráněných územích Medlánecké kopce v k. ú. Medlánky a Královo Pole, Obřanská stráň v k. ú. Obřany a jejich ochranných pásmech Uzavřeno 12.05.2017 12.05.2017 12:00
Provedení zásahů ke zlepšení přírodního a krajinného prostředí ve 4 zvláště chráněných územích – přírodní památky Rudlické kopce, Žleby, U kapličky, Široký Uzavřeno 12.05.2017 12.05.2017 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016