Detail kritéria hodnocení

Informace o kritériu
Název: Doba záruky na dílo
Jednotka: měsíce
Popis:
(nepovinné)
Zadavatel bude hodnotit dobu záruky na dílo v měsících, jež dodavatel uvede v nabídce, maximálně však 60 měsíců.
Parametry kritéria
Typ: číselná hodnota
Povaha: kvantitativní - číselná hodnota kritéria je převzata z nabídky
Orientace: sestupně výnosové kritérium - rostoucí, vyšší je lepší
Váha v celkovém hodnocení: 20 %
Kritérium je tvořeno cenovými položkami: Ne
Interval omezení hodnot: NENASTAVENO nepřekročitelné číselné minimum

NENASTAVENO nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota kritéria musí být násobkem: NENASTAVENO
Metoda porovnání hodnot nabídek v rámci kritéria
zpět