Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Dynamický nákupní systém Dynamický nákupní systém na reklamní předměty pro JMK 2021-2025
Odesílatel Ludmila Dostálová
Organizace odesílatele Jihomoravský kraj [IČO: 70888337]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.06.2021 07:29:50
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Lhůta pro podání žádostí o účast byla uvedena do souladu s oznámením o zahájení zadávacího řízení.