Zadávací dokumentace

Zadávací řízení: Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi – Cyklostezka umístěná při sil. I/52 na straně střední nádrže vodního díla Nové Mlýny

Aktuální verze souboru

Jméno souboru: Externí odkaz [3]https://zakazky.krajbezkoru pce.cz/document_93482/ec7dda9d d7029651bfaccfd943333773-soupi s-praci-xls
Název: Soupis prací Cyklostezka
Popis:
Velikost: neznámo
Vytvoření/změna odkazu: 24.03.2020 09:38:43