Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: III/4241 Týnec průtah
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem zakázky je rekonstrukce komunikace III/4241 v obci Týnec v celé její délce, což činí 0,950 km a na ni navazující místní komunikace v délce 0,135 km , vč. vybudování nové dešťové kanalizace , chodníků a parkovacích míst . Bude provedeno frézování , sanace krajů , recyklace za studena , následně položena vrstva z asfaltového betonu pro ložní vrstvy ACL 16+ v tl. 50 mm a nakonec bude povrch vozovky zesílen pokládkou asfaltového betonu pro obrusné vrstvy ACO 11+ v tl. 40 mm. Dále je součástí projektu osazení trvalého dopravního značení a DIO.
Předmětem zakázky jsou i související projekční a zeměměřičské práce.
Předmět zakázky je blíže specifikován v projektové dokumentaci, soupisech prací a návrhu textu smlouvy.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krajbezkorupce.cz)
Kontakt: gabriela.valentova@susjmk.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 10.01.2022 09:00
Datum zahájení: 09.12.2021 13:00