Veřejná zakázka: III/4241 Týnec průtah

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 24668
Systémové číslo: P21V00002499
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 09.12.2021
Nabídku podat do: 10.01.2022 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/4241 Týnec průtah
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je rekonstrukce komunikace III/4241 v obci Týnec v celé její délce, což činí 0,950 km a na ni navazující místní komunikace v délce 0,135 km , vč. vybudování nové dešťové kanalizace , chodníků a parkovacích míst . Bude provedeno frézování , sanace krajů , recyklace za studena , následně položena vrstva z asfaltového betonu pro ložní vrstvy ACL 16+ v tl. 50 mm a nakonec bude povrch vozovky zesílen pokládkou asfaltového betonu pro obrusné vrstvy ACO 11+ v tl. 40 mm. Dále je součástí projektu osazení trvalého dopravního značení a DIO.
Předmětem zakázky jsou i související projekční a zeměměřičské práce.
Předmět zakázky je blíže specifikován v projektové dokumentaci, soupisech prací a návrhu textu smlouvy.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 23 712 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
 • IČO: 70932581
 • Poštovní adresa:
  Žerotínovo náměstí 449/3
  Brno 602 00
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 208538

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krajbezkorupce.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky